Μουσεία μέσα σε παλιά κτίσματα

Πανοραμική

ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Η  ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ δημιουργεί εδώ και χρόνια μικρά καλαίσθητα  Μουσεία
με μελετημένο και στοχευμένο θεματικό προσανατολισμό,
μέσα σε παλιά αναξιοποίητα σχολεία, σε παλιά εργοστάσια
ή σε άλλες κτιριακές μονάδες με κάποια ιστορική ή λαογραφική διαδρομή.
Έτσι, επιτυγχάνονται οι εξής  5 σκοποί:
1ο . Η αποτελεσματική προστασία σπάνιων εκθεμάτων
που αποτυπώνουν και αναδεικνύουν με σαφή τρόπο
την τοπική ιστορία και λαογραφία.
2ο . Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση
του ευρύτερου απλού μα και επιχειρηματικού κόσμου
ως προς τη διάσωση σπάνιων μουσειακών αντικειμένων.
3ο . Η συνεχής και… τυχαία επαφή του κοινού
με αρκετές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού.
4ο . Η άμεση αύξηση του κύκλου επισκεπτών της περιοχής,
αποτέλεσμα της επιθυμίας του κόσμου μα και των σχολείων
να γνωρίσει το Μουσείο.
5ο . Η βέβαιη και ταχεία ανάπτυξη της περιοχής.

Τα τελευταία 28 χρόνια,
έχουν παραδοθεί στο κοινό δεκάδες ‘’ Έξυπνα Μουσεία’’
,

και στολίζουν χωριά και περιοχές σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Είναι και στο δικό σας χωριό αναξιοποίητο το παλιό σχολείο
ή άλλο κτίσμα με δική του ιδιαίτερη ιστορία;

Αναθέστε σε εμάς την μετατροπή του σε…  Επισκέψιμο Μουσείο!

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο:  22 – 99 – 040 – 999
ή με email στο:  smartmuseums@chrisalida.gr

Συντάκτης