ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ξεκινάει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στο »ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ», η κλασσική πια Εκπαιδευτική Βιωματική Δράση »ΤΡΥΓΟΠΑΤΙ». Η Δραστηριότητα απευθύνεται  σε Μαθητές Σχολείων όλων των βαθμίδων κ΄Φοιτητές Πανεπιστημίων από όλον τον κόσμο και διοργανώνεται από τη »ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ», την Εταιρεία Μελέτης, Καταγραφής, Διατήρησης κ΄Ανάπτυξης Περιβαλλοντικής, Ιστορικής κ΄Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για Ενδέκατη χρονιά !!

www.politistikoparko.gr ΤΡΥΓΟΣΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ,ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΓΔΑΛΩΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝΑΧ.. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΑΝΑΔΕΣ

Συντάκτης