ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΨΑΡΑΚΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ »ΧΡΥΣΑΛΙΔΑΣ»!

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΨΑΡΑΚΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ  ''ΧΡΥΣΑΛΙΔΑΣ''!

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΨΑΡΑΚΙΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ »ΧΡΥΣΑΛΙΔΑΣ»!