ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ποικίλες οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η «ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ»
όλα αυτά τα χρόνια
σε διάφορα μέρη της Ελλάδας!