ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ποικίλες οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η “ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ” όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας!