ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η   Σ Ε   Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Με αστείρευτο κέφι και φρέσκες ιδέες,
η «ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ» βοηθά και υποστηρίζει όσες επιχειρήσεις

επιθυμούν να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους
επιδεικνύοντας μια Καινοτόμα Πολιτιστική Διάθεση!!
Δείτε τις φωτογραφίες και τους υπότιτλους
για να αντιληφθείτε το εύρος των δυνατοτήτων μας!
———————————————————————–

Όσοι Εικαστικοί Καλλιτέχνες ή συγγραφείς
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν  με έργα τους,
στο Δίκτυο των “Smart Galleries” και των “Smart Libraries” της  ΧΡΥΣΑΛΙΔΑΣ,
μπορούν να κάνουν μία αντιγραφή της παρακάτω Φόρμας Συμμετοχής
να την συμπληρώσουν και να την στείλουν με email αντίστοιχα
στο    smartgalleries@chrisalida.gr
ή στο smartlibraries@chrisalida.gr
————————————————————————-

ΑΙΤΗΣΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ  ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ
—————————————————————————

Αρθ. Πρωτοκ. …….(*)

   Ημερομηνία: ……………………….
       Προς
ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ
 
                                                             ΑΙΤΗΣΗ
                                                  ————————-
 
Εγώ  ο/η ………………………………………………………………….
του …………………………………

και εκπροσωπώ (αν πρόκειται για εταιρεία ή άλλον φορέα) τ ……………………
Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………..

Επιθυμώ να συμμετέχω στο Δίκτυο Καλλιτεχνών
που θα φιλοξενούνται σε ολιγοήμερες Εκθέσεις Δημιουργών,
Εκθέσεις που θα διοργανώνονται αποκλειστικά από τη  ‘’ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ’’
σε δισεβδομαδιαία βάση,
σε χώρους που της έχουν παραχωρηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν.
Η συχνότητα που επιθυμώ να συμμετέχω είναι:
κάθε 2 εβδομάδες …..
κάθε έναν μήνα …..
κάθε 2 μήνες …..
κάθε 3 μήνες …..
κάθε 4 μήνες …..
κάθε 6 μήνες …..
κάθε χρόνο …..
Τηλέφωνο Επικοινωνίας  …………………………………
Email Επικοινωνίας ………………………………………..
                            Ονοματεπώνυμο
 
                                                                                              —————————————-
1. Όπου * Συμπληρώνεται από την  ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ

 ——————————————————————————————–

Όσοι Ιδιοκτήτες / Διαχειριστές / Εκπρόσωποι
Cafe’, Εστιατορίων, Ξενοδοχείων, Θεάτρων, Κινηματογράφων, Παιδότοπων κλπ
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν (χωρίς δαπάνη τους) στο Δίκτυο Καταστημάτων
που θα φιλοξενούν ολιγοήμερες Εκθέσεις Δημιουργών,
μπορούν να κάνουν μία αντιγραφή της παρακάτω Φόρμας Συμμετοχής
να την συμπληρώσουν και να την στείλουν με email
στο  smartgalleries@chrisalida.gr

———————————————————————————-

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
                                                                                          Αρθμ.  πρωτ………(*) 
Ημερομηνία: ……………………….   

Προς
΄ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ΄

                                                             ΑΙΤΗΣΗ
                                            

Εγώ  ο/η …………………………………………………………………………………..
του …………………………………………
και εκπροσωπώ (αν πρόκειται για εταιρεία ή άλλον φορέα) τ ……………………………………….
Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………….
Επιθυμώ να συμμετέχω στο Δίκτυο Καταστημάτων
που θα φιλοξενούν ολιγοήμερες Εκθέσεις Δημιουργών,
Εκθέσεις που θα διοργανώνονται στον χώρο μου αποκλειστικά από τη  ‘’ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ’’.
Η εσωτερική έκταση του καταστήματος που επιθυμώ να διατεθεί για τον σκοπό αυτό
είναι ………τ.μ.
και η εξωτερική έκταση του καταστήματος που επιθυμώ να διατεθεί για τον σκοπό αυτό
είναι ………… τ.μ.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας …………………………….
Email Επικοινωνίας …………………………………
                                                                                                    Ονοματεπώνυμο
                                                                                    —————————————-

1. Όπου * Συμπληρώνεται από την  ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ

—————————————————————————————-