ΣΚΗΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ! ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ  ''ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ''  ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ !